portret

 Během let studia a práce v nemocnici a ve výzkumu

jsem získala tyto zkušenosti v klasické medicíně:

 

Pracovní zkušenosti

2006 – 2009     Kardiochirurgická klinika 3. lékařské fakulty UK a FN Královské Vinohrady

                            (kardioanesteziolog a perfuzionista)

                2004 – 2005     Národní jednotka dohledu nad TB, FN na Bulovce

                                          (Dohled na tuberkulózou v ČR, poradní orgán Ministerstva zdravotnictví ČR)

 

Ukončené vzdělání

2013  Postgraduální studium: Fyziologie a patofyziolgie člověka,

          3. lékařská fakulta UK, Praha

2004  Všeobecné lekárstvo,

           Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

S příchodem neznámé nemoci naší dcerky jsem ale zjistila, že nám klasická medicína, i přes její úžasný pokrok, nedokáže pomoci. Začala jsem tedy hledat řešení v metodách alternativní medicíny.

Náš příběh si můžete přečíst zde.

Všechny tyto zkušenosti teď můžu využívat ve Váš prospěch.

medicína