Prosím, seznamte se s upozorněním pro uživatele webové prezentace www.celostnipece.cz provozovanou společností šnirc s.r.o.

Prohlášení uživatele

Souhlasím s tím, že veškeré informace, získané ze stránek www.celostnipece.cz nebudu používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými zákony České republiky. Služby www.celostnipece.cz budu využívat pouze k účelům v rámci získání informací a nebudu je využívat ke komerčním a dalším účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit firmu šnirc s.r.o. Na stránkách se budu chovat v normách morálních zásad. Morálními zásadami rozumíme normy, které jsou v civilizované společnosti samozřejmostí, a tím pádem nebudu vědomě poškozovat společnost šnirc s.r.o., ani ostatní uživatele služby www.celostnipece.cz. Dále souhlasím, že společnost šnirc s.r.o. může použít mnou poskytnuté informace ke svým marketingovým účelům.

Copyright

Tento server je jak v části, tak v celku autorským dílem. Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem společnosti šnirc s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Žádná část webu www.celostnipece.cz (texty, obrázky, parametry, obchodní podmínky ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Souhlas s používáním jakýchkoliv textových informací, případně kompletních dokumentů ze stránek www.celostnipece.cz uděluje společnost šnirc s.r.o. pouze za předpokladu, že:

 • na veškerých použitých kopiích bude uvedeno prohlášení o ochraně autorských práv a o tomto souhlase;
 • dokumenty z tohoto webu budou použity pouze pro informační, nekomerční účely, případně pro osobní účely;
 • dokumenty nebudou kopírovány ani umístěny na žádný jiný server nebo počítač připojený do sítě Internet nebo do firemní počítačové sítě;
 • dokumenty z tohoto webu nebudou převedeny na jiná volně šiřitelná média a nebudou zveřejněny v žádných jiných médiích;
 • v dokumentech nebudou provedeny žádné změny a úpravy;
 • použití informací a dokumentů za jakýmkoliv neoprávněným účelem je ze zákona výslovně zakázáno.

Výše uvedené podmínky nezahrnují grafický design nebo rozvržení stránek www.celostnipece.cz. Prvky této prezentace jsou chráněny autorským zákonem a nesmí být kopírovány nebo napodobovány jako celek ani jako části. Žádné logotypy, grafické a zvukové soubory ani obrazové prvky stránek www.celostnipece.cz nesmí být kopírovány bez výslovného souhlasu společnosti šnirc s.r.o.

Odpovědnost za informace

 • Základní snahou společnosti šnirc s.r.o. je zveřejňovat na stránkách www.celostnipece.cz vždy přesné a aktuální informace, které zde jsou zveřejněny s nejlepším vědomím a svědomím.
 • Provozovatel se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti, překlepy, gramatické chyby nebo jiná opomenutí v obsahu stránek www.celostnipece.cz.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění.
 • Provozovatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaným prostřednictvím provozovaného serveru.
 • Provozovatel nenese v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.
 • Provozovatel v žádném rozsahu neodpovídá za obsah odkazovaných stránek třetích subjektů nebo jakéhokoliv odkazu uvedeného na takových stránkách. Společnost umožňuje propojení se stránkami třetích subjektů pouze pro Vaše pohodlí, zařazení takového odkazu neznamená souhlas společnosti šnirc s.r.o. s obsahem této stránky.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo jakékoliv změny, úpravy nebo zrušení časově omezených akcí kdykoliv a bez předchozího upozornění.